Träningsupplägg

Vi startar varje träning med gemensam samling och åldersblandad uppvärmning, därefter samlas vi i respektive grupp innan vi kör igång med träning i de olika grupperna. För att vara med på vara våra träningar eller skidleken skall man fylla i en anmälan samt vara medlem i Duveds IF.

Barnet skall ha en välfungerande utrustning för ändamålet, har du frågor om detta kan du prata med någon av ledarna. Generellt kan man säga att för klassisk åkning bör skidan ha ungefär samma längd som barnet upp till ca 115cm, 5-10cm längre än barnet upp till ca 135cm och 15-20cm längre än barnet från 140cm. Stavarna bör vara ca 20cm kortare än barnet. I övrigt gäller kläder efter väder och ofta är det bra att börja med ett överdrag som man lätt kan ta av när man får upp värmen.

Vi försöker om inget hinder uppstår att alltid bjuda på varm saft efter träningen, ta med egen mugg eller kåsa för detta!