Värdegrund, styrelsedirektiv, policy

Duveds IF delar RF:s värdegrund och idé som delges i handboken Idrotten vill.

Duveds IF delar också RF:s uppfattning om vilka områden som är speciellt viktiga:

  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel
  • Glädje och gemenskap

Styrelsedirektiv, övergripande policy

Duveds IF:s verksamhet är öppen för alla. All träningsverksamhet ska vara avgiftsfri. Det är en grundprincip.

Föräldraansvar

Se till att barnen kommer i tid och har ändamålsenlig utrustning till träning och tävling. Se till att medlemsavgiften är betald. Avgiften ska betalas senast 1 september varje år. Föräldrar ska bidra med arbete i samband med Duveds IF:s olika arrangemang. (se föräldrabrevet)

Prioritering barn, ungdomar, vuxna

Barn- och ungdomsverksamhet prioriteras framför vuxenverksamhet. Prioriteringen gäller lokaler,plantider och pengar. Eventuell vuxenverksamhet ska vara självfinansierad.

Resursfördelning

Duveds IF:s intäkter och kostander samlas i gemensam budget. Resurserna fördelas sedan ut till verksamheterna efter de sektionsbudgetar som behandlas av styrelsen.

Tävlingsrepresentation

Om en aktiv tränar med Duveds IF, ska också den aktive representera Duveds IF vid tävling. Denna regel är grenspecifik. Exempel : En aktiv kan träna längdskidor med Duved på vintern men träna och representera Åre SLK i fotboll på sommaren. En aktiv kan inte träna längdskidor för Duved på vintern och tävla för Järpens SK.

Åldersindelning

Duveds IF håller strikt på förutbestämd åldersindelning. Det åligger ansvarig ledare att informera tydligt om gällade åldersindelning.

Ledaransvar

  • Informera om kravet på medlemsskap. Kontrollera medlemsskap.
  • Informera/annonsera om aktiviteten på Duveds IF:s hemsida och via DuvedsIF:nyhetsbrev.
  • Föra närvarokort på korrekt sätt. Redovisa direkt efter avslutad aktivitetssäsong.
  • Ledaren ska ha god kännedom om Duveds IF:s värdegrund och styrelsedirektiv, övergripande policy.
  • All verksamhet ska sanktioneras av Duveds IF:s styrelse

Stadgar

Duveds IF:s stadgar (PDF).