Värdegrund, styrelsedirektiv, policy

Duveds IF delar RF:s värdegrund och idé som delges i handboken Idrotten vill.

Duveds IF delar också RF:s uppfattning om vilka områden som är speciellt viktiga:

 • Demokrati och delaktighet
 • Allas rätt att vara med
 • Rent spel
 • Glädje och gemenskap

Styrelsedirektiv, övergripande policy

 • Duveds IF:s verksamhet är öppen för alla och föreningen strävar efter att så många som möjligt ska kunna vara med så länge som möjligt i vår verksamhet.
 • Vi uppmuntrar våra aktiva att hålla på med så många olika sporter som möjligt och gärna ägna sig åt all form av spontanidrott, eller extra träning, på fritiden.
 • Även om vi bedriver verksamhet inom individuella grenar, såsom skidåkning, värnar vi om hela gruppens utveckling och en rättvis samt tydlig behandling av alla aktiva.
 • Genom att kontinuerligt följa nedan nämnda åldersindelning och träningsmängd skapar föreningen en tydlighet mot aktiva, föräldrar och ledare. Alla åkare och deras utveckling ska värderas lika.
  • Åldersindelning längdsektionen
   • DIF’s träningsgrupper för längdskidor ska, i så stor utsträckning som möjligt, följa den åldersgruppsindelning som Svenska Skidförbundet står för. I nuläget innebär det följande grupper:
    • KT0-8, KT9-10, KT11-12, KT13-14, KT15-16 (K för killar och T för tjejer).
    • De två yngsta åldersgrupperna (KT0-8 och KT9-10) tränar en gång per vecka. KT11-12 och äldre tränar två gånger per vecka.
  • Åldersindelning alpina sektionen
   • DIF’s träningsgrupper för alpin skidåkning ska, i så stor utsträckning som möjligt, följa den åldersgruppsindelning som Svenska Skidförbundet står för. I nuläget innebär det följande grupper:
    • U8, U10, U12, U14, U16.
    • I tillägg har vi även en introduktionsgrupp för barn som fyller 6 år under året. Denna grupp kallas för Mini-Alpint.
   • De tre yngsta åldersgrupperna (Mini, U8 och U10) tränar en gång per vecka. U12 och äldre tränar två gånger per vecka.

Avvikelser från ovanstående åldersindelning kan förekomma under enskilda säsonger. Tex kan sammanslagningar av flera åldersgrupper behöva ske pga få deltagare, ledarbrist eller annan orsak.

Föräldraansvar

Se till att barnen kommer i tid och har ändamålsenlig utrustning till träning och tävling. Se till att medlemsavgiften är betald. Avgiften ska betalas senast 1 september varje år. Föräldrar ska bidra med arbete i samband med Duveds IF:s olika arrangemang. (se föräldrabrevet)

Prioritering barn, ungdomar, vuxna

Barn- och ungdomsverksamhet prioriteras framför vuxenverksamhet. Prioriteringen gäller lokaler,plantider och pengar. Eventuell vuxenverksamhet ska vara självfinansierad.

Resursfördelning

Duveds IF:s intäkter och kostander samlas i gemensam budget. Resurserna fördelas sedan ut till verksamheterna efter de sektionsbudgetar som behandlas av styrelsen.

Tävlingsrepresentation

Om en aktiv tränar med Duveds IF, ska också den aktive representera Duveds IF vid tävling. Denna regel är grenspecifik. Exempel : En aktiv kan träna längdskidor med Duved på vintern men träna och representera Åre SLK i fotboll på sommaren. En aktiv kan inte träna längdskidor för Duved på vintern och tävla för Järpens SK.

Åldersindelning

Duveds IF håller strikt på förutbestämd åldersindelning. Det åligger ansvarig ledare att informera tydligt om gällade åldersindelning.

Ledaransvar

 • Informera om kravet på medlemsskap. Kontrollera medlemsskap.
 • Informera/annonsera om aktiviteten på Duveds IF:s hemsida och via DuvedsIF:nyhetsbrev.
 • Föra närvarokort på korrekt sätt. Redovisa direkt efter avslutad aktivitetssäsong.
 • Ledaren ska ha god kännedom om Duveds IF:s värdegrund och styrelsedirektiv, övergripande policy.
 • All verksamhet ska sanktioneras av Duveds IF:s styrelse

Stadgar

Duveds IF:s stadgar (PDF).