Träningsavgift

OBS: FÖLJANDE GÄLLER ENDAST FÖR U10-U16, SÄSONGEN 2022/2023

Efter många och långa diskussioner inom sektionen har vi beslutat att ta ut en träningsavgift för säsongen 22/23. Anledningen är att ett av våra huvudmål är att ”ha en verksamhet med ekonomi i balans”. Detta har inte varit fallet de senaste åren. Anledningarna är flera men huvudsakligen handlar det om följande:

  • Utgifterna har ökat. Vi blir fler och fler åkare, vilket såklart är något positivt, men det leder också till ökade kostnader i form av material, ledarutbildningar, tävlingsavgifter osv.
  •  Intäkterna har minskat. Vår största intäktskälla, och huvudanledningen till att vi aldrig behövt ta ut några avgifter tidigare, är de tävlingar vi arrangerar. Intäkterna från dessa har minskat bland annat på grund av färre anmälningar till Guldhjälmen men även att vi inte har kraft och resurser att satsa mer på arrangemangen. Hade vi varit fler som hjälptes åt hade vi också kunnat göra mer för att öka intäkterna. (Vill du engagera dig? Hör av dig till alpint@duvedsif.se.)

Vi inför en avgift denna säsong ”på prov” med förhoppning om att vi hittar sätt att lyfta bort denna avgift i framtiden.

Avgiften för säsongen 2022/2023 är:

  • För U10: 250 kr/åkare
  • För U12-U16: 500 kr/åkare

Anledningen till det högre beloppet för de äldre åkarna är att de erbjuds två träningstillfällen/vecka medans U10 endast har en träning/vecka. Att U8 och Mini-gruppen undantas avgiften beror på att de inte erbjuds deltagande på några tävlingar utöver Årecupen (som bekostas genom ”kvittning” mot övriga klubbar som också ordnar deltävlingar).

Avgiften betalas via Swish till Duveds IF. Märk betalningen med ”Träningsavgift alpint” samt namn på åkaren.

Swish nummer: 1234664314

 

Tillbaka till anmälan.