Värdegrund och målsättning

Duveds IF’s alpina sektion bedriver alpin skidträning för barn och ungdomar från 6 år. Vår målsättning är att bedriva en verksamhet med ekonomi i balans som ger alla ungdomar möjlighet till utbildning och att få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi lär oss alla från våra framgångar, inte av våra misstag, och därför är det viktigt att alla får lyckas. Träningen är öppen för alla ungdomar som är medlemmar i Duveds IF.

Vår målsättning är att vår verksamhet ska vara rolig, trygg och säker för alla aktiva – det ska kännas kul att komma till träningen! Vi tror att detta kan uppnås genom följande punkter:

  • Vi försöker ”se” alla barn genom att ha samlingar och prata med de aktiva före och efter träningen.
  • Vi arbetar aktivt med att motarbeta hårt språk och tråkiga attityder och kommer att säga till alla som inte håller sig till detta.
  • Skidåkning är en individuell sport men vi är ändå ett ”lag” och ska försöka skapa en känsla av tillhörighet inom gruppen. En viktig del i detta är liftåkning och vi strävar efter att alla åker med alla inom gruppen.
  • Tävlingsinstinkt är bra men får inte vändas mot varandra. Vi hejar alltid på våra kompisar samtidigt som vi gör vårt bästa själva.
  • Om någon ramlar hjälper vi varandra och frågar hur det gick istället för att skratta eller komma med tråkiga kommentarer,

Prata igenom ovanstående med era barn innan träningen drar igång!

 

Tillbaka till anmälan.